Първи стъпки

Радиолюбителската дейност в Република България се регламентира от Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба и се контролира от Комисията за регулиране на съобщенията.

За повече информация вижте страницата в wikipedia.

Добре е да се запознаете и с етиката и процедурите за работа.

За да станете радиолюбител трябва да положите изпит и да придобиете личен опознавателен знак за извършване на радиолюбителска дейност. На сайта на КРС има страница с информация за радиолюбителите. Препоръчвам ви да се запознаете с тази информация.

Ето накратко стъпките, които да ви водят:

  • Прочетете техническите изисквания.
  • Въпросите върху които ще държите изпит може да намерите тук. Запознайте се и с трите документа, тъй като изпита се държи върху въпроси от тези документи.
  • Онлайн тестове за изпита може да намерите тук.
  • Датите и условията за явяване на изпит може да намерите тук.
  • Попълвате и подавате заявление за явяване на изпит.
  • Избирате свободен инициал, който да ви се предостави и го вписвате в заявлението. На тази страница, може да проверите за свободен инициал. Трябва да имате предвид, че за радиолюбители клас 2 инициалите започват с LZ1 за Южна България и LZ2 за Северна България и следват задължително три букви (примерно: LZ2XXX, но не и LZ6XX). Единствено радиолюбители клас 1 могат да ползват LZ3-LZ9 и две букви след префикса. Съобразете това, когато си избирате инициал.